Etkinlik

Mimarlık ve Gelecek Çanakkale'de Tartışılıyor

Mimarlar Odası tarafından düzenlenen “Biga Yarımadası‘nda Mimarlık ve Gelecek” Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Doğru Mimarlık ve Kentleşme Buluşmaları’nın ilki 24 Eylül 2022 tarihinde Çanakkale’de gerçekleşti.

Genç Türkiye’de modernleşme ile insanın kent için değil, kentin insan için var olması gerektiği anlayışı ile biçimlenen kentlerimiz, ilerleyen yıllarda benimsenen politikalar sonucu göç, kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma; ardından imar afları, kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri ile bozuldu. Tarihsel miras ve doğal çevre tutarsız ve rant odaklı planlama politikaları nedeniyle geri dönülemez biçimde değişti. 

Cumhuriyetin kuruluşunun 100.Yıldönümünü karşılamaya hazırlandığımız ülkemizin, uygarlık yolunda ilerleme hedefinden uzaklaştırıldığı bu dönemde; Cumhuriyetin bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü değerlerinin, eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer pek çok alandaki birikim ve kazanımlarının, tehdit altında bulunan ve giderek yok olan tarihi, doğal, kültürel ve mimari mirasının güncel durumunun ele alınarak içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve gelecek öngörülerinin ortaya konması hedefleniyor. 

Bu kapsamda ülke genelinde gerçekleştirilmesi benimsenen etkinliklerin; kentlerin kamusal belleğinde mekanlarda kentlilerin, yerel yönetimler, sanat, kültür, bilim insanları, akademisyenler, basın ve sivil-demokratik kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilebilmesi, tartışma ve değerlendirme ortamı sağlayan programların oluşturulması hedefleniyor.

bigaafis-scaled-Medium

Yorum Yaz

{{user.tamisim}} {{user.tamisim}}