17. Venedik Mimarlık Bienali'nin Temel Sorusu

"Beraber Nasıl Yaşayacağız?"

Hashim Sarkis küratörlüğünde, La Bienali di Venezia'nin düzenlediği uluslararası sergi, 22 Mayıs Cumartesi ile 21 Kasım 2021 Pazar tarihleri ​​arasında Giardini ve Arsenale mekanlarında ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Küratör Hashim Sarkis, bu yılın başlığı olan How Will We Live Together? (Beraber Nasıl Yaşayacağız?) temasını şu sözlerle açıklıyor:

“Yeni bir mekansal sözleşmeye ihtiyacımız var. Siyasi bölünmeleri genişletme ve ekonomik eşitsizliklerin artması bağlamında, mimarları cömertçe birlikte yaşayabileceğimiz alanlar hayal etmeye çağırıyoruz. Biennale Architettura 2020'ye davet edilen mimarlar, sanatçılar, inşaatçılar ve zanaatkarların yanı sıra politikacılar, gazeteciler, sosyal bilimciler ve sıradan vatandaşlar gibi diğer meslek alanlarını da konularına dahil etmeye teşvik ediliyor. Aslında Biennale Architettura 2020, mekansal sözleşmenin hem samimi organizatörü hem de sorumlusu olarak mimarın hayati rolünü öne sürüyor. Buna paralel olarak Venedik Mimarlık Bienali 17. sergi, maddi, mekansal ve kültürel anlamda özgüllüğü olan mimarinin birlikte yaşam konusuna ilham verebileceğini savunuyor. Bu bağlamda, katılımcılardan ana temanın sadece mimariyle ilgili olan yönlerini vurgulamalarını istiyoruz. 'Beraber Nasıl Yaşayacağız?' sorusu, mekansal olduğu kadar sosyal ve politik bir sorudur. Aristoteles, bunu siyaseti tanımlarken sormuş, bir şehrin modeli önerirken de bu fikre geri dönmüştü. Her nesil sorar ve farklı cevaplar. Daha yakın zamanlarda hızla değişen sosyal normlar, artan siyasi kutuplaşma, iklim değişikliği ve büyük küresel eşitsizlikler, bu soruyu öncekinden daha acil ve farklı ölçeklerde sormamıza neden oluyor. Buna paralel olarak, bugün önerilmekte olan siyasi modellerin zayıflığı, bizi  bu soruyu ilk sıraya koymaya ve belki de Aristoteles gibi, birlikte nasıl yaşayabileceğimize dair potansiyel modeller için mimarinin yerleşimi nasıl şekillendirdiğine bakmaya zorluyor. "

"Biennale Architettura 2021, dünyanın mimarlığın önüne koyduğu yeni tür problemlerden motive oluyor, ancak aynı zamanda genç mimarların ortaya çıkan aktivizminden ve mimarlık mesleği tarafından bu zorlukların üstesinden gelmek için önerilen radikal revizyonlardan da ilham alıyor. Ancak her zamankinden daha fazla, mimarlardan alternatifler önermeleri isteniyor. Vatandaşlar olarak, karmaşık sorunları çözmek için insanları bir araya getirmek için sentetik becerilerimizi seferber ediyoruz. Sanatçılar olarak belirsizlikten kaynaklanan eylemsizliğe 'Ya olsaydı?' diye sorarak meydan okuyoruz. İnşaatçılar olarak, dipsiz iyimserlik kaynağımızdan yararlanıyoruz. Bu belirsiz zamanlarda rollerin bir araya gelmesi sadece temsiliyetimizi daha güçlü hale getirebilir ve böylece umarız mimarimiz daha güzel olur. 

https://www.labiennale.org/en/architecture/2021

New Project (12)

Yorum Yaz

{{user.tamisim}} {{user.tamisim}}